HVAD KAN MAN BRUGE TEAMETS TEMPERATURMÅLING TIL?

Temperaturmålingen bruges til at identificere, hvilke udfordringer, som teamet står i og hvilke udviklingsmuligheder, som teamet med fordel kan fokusere på, således at der fx kommer bedre trivsel og bedre opgaveløsning i teamet.

Temperaturmålingen består af 16 spørgsmål som på forskellig vis belyser, hvordan teammedlemmerne oplever forskellige sider af teamet, dets samarbejde og opgaveløsning samt rammerne omkring teamet.

SÅDAN BRUGES TEMPERATURMÅLINGEN

Temperaturmålingen er en indgang til at tale om et teams tilstand og udvikling. Besvarelsen af spørgsmålene i temperaturmålingen kan enten ske forud for et møde eller fælles på et møde. Uanset om svarene er besvaret på forhånd eller udfyldes på mødet, skal teamet i fællesskab finde frem til en fælles besvarelse. Her er der drøftelsen af spørgsmålene, der er den vigtigste.

Når temperaturmålingen er gennemført, gives en tilbagemelding på, hvor teamets udfordringer ser ud til at være, og der gives anbefalinger til hvordan teamet kan arbejder videre enten i form af drøftelse af spørgsmål i teamet og/eller brug af forskellige procesværktøjer.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Teamunivers.dk er som udgangspunkt et selvhjælpsværktøj. Teamet kan i princippet udføre alle anbefalinger og procesøvelser selv. Det er Kompetencesekretariatets erfaring, at de processer som teamet selv igangsætter ofte giver mere værdi og læring end dem, som igangsættes af en konsulent udefra.

Statslige arbejdspladser har mulighed for at få hjælp til at komme i gang med at anvende teamunivers.dk. Der er forskellige muligheder, som du kan læse mere om under Kompetencesekretariatets tilbud til statslige arbejdspladser.

Facilitator guide 

Start temperaturmålingen