HVAD KAN MAN BRUGE TEAMETS TEMPERATURMÅLING TIL?

Temperaturmålingen bruges til at identificere styrker og mulige udviklingsområder i teamets samarbejde. Temperaturmålingen giver en god indgangsvinkel til en konstruktiv samtale om teamets udvikling, så der kommer bedre trivsel og opgaveløsning i teamet.

Temperaturmålingen består af 16 spørgsmål som på forskellig vis belyser, hvordan teammedlemmerne oplever forskellige sider af teamet, dets samarbejde og opgaveløsning samt rammerne omkring teamet.

SÅDAN BRUGES TEMPERATURMÅLINGEN

Temperaturmålingen er en indgang til at tale om teamets tilstand og udvikling. Besvarelsen af spørgsmålene i temperaturmålingen kan enten ske forud for et møde eller fælles på et møde. Uanset om svarene er besvaret på forhånd eller udfyldes på mødet, skal teamet i fællesskab finde frem til en fælles besvarelse. Her er der drøftelsen af spørgsmålene, der er den vigtigste. Se nedenfor hvor vi har indsat nogle hjælperedskaber til dig, der igangsætter en teamproces.

Når temperaturmålingen er gennemført og indtastet i temperaturmålingen, gives en tilbagemelding på, hvor det går godt, og hvor det ser ud til at teamet er udfordret. Der gives også anbefalinger til, hvordan teamet kan arbejder videre med at udvikle teamets samarbejde - enten i form af drøftelse af spørgsmål i teamet og/eller brug af forskellige procesværktøjer.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Teamunivers.dk er som udgangspunkt et selvhjælpsværktøj. Teamet kan i princippet udføre alle anbefalinger og procesøvelser selv. Det er Kompetencesekretariatets erfaring, at de processer som teamet selv igangsætter ofte giver mere værdi og læring end dem, som igangsættes af en konsulent udefra.

Statslige arbejdspladser har mulighed for at få hjælp til at komme i gang med at anvende teamunivers.dk. Der er forskellige muligheder, som du kan læse mere om under Kompetencesekretariatets tilbud til statslige arbejdspladser.

Vi har udviklet denne guide til dig, der overvejer at anvende en temperaturmåling på egen arbejdsplads.

Facilitator guide 

Her finder du et hjælpeark til at samle teammedlemmernes individuelle besvarelser til teamets samlede besvarelse. Du skal downloade filen til egen pc.

Teamets samlede temperaturmåling

Start temperaturmålingen