Vi anbefaler, at I gennemfører en temperaturmåling i teamet. Tilbagemeldingen på målingen vil give målrettede forslag til, hvilke spørgsmål og/eller procesøvelser teamet kan have gavn af. Procesøvelserne er kendetegnet ved, at de ofte kan gennemføres uden meget forberedelse, uden meget udstyr og uden meget erfaring med at styre processer.

Vi har fået inspiration fra mange kilder, men har lånt materiale og illustrationer fra:

 • Mille Høier Obel (red); Lone Hersted og Louise Laustsen “Kreativ procesledelse – Nye veje til bedre praksis”
 • Pia Halkier Bjerring & Annika Lindèn, ”Anerkendende procesøvelser – veje til engagement og forankring”
 • Mette Ullersteds Toolbox

Alle procesværktøj, der er repræsenteret i Teamunivers.dk, er bearbejdet af Kompetencesekretariatet og fremstillet i overensstemmelse med det grundsyn vi har på team, læring og udvikling.

 

 

 • Backcasting
  Øvelsen består i at teamet ”drømmer” om den bedst mulige fremtid og derefter gradvis bevæger sig ”tilbage” til de konkrete handlinger, som bedst fremmer teamets ”drøm”
 • Bør og gør
  En øvelse der sætter spot på forskellen mellem praksis og ønsker og identificerer muligheder for hurtige forbedringer
 • Den varme stol
  Øvelse med anerkendende udsagn, som på en gang fremmer både den positive jeg-følelse og den positive vi-følelse
 • Fremadrettet feedback
  Øvelse i at få og give feedback –og skabe dialog om årsager til at feedback efterspørges for lidt
 • Idé-stafeten
  Øvelsen er en variation over den klassiske brainstorm m.h.p. at stimulere kreativitet og ideer
 • Intressentanalyse
  Øvelse i systematisk afsøgning af teamets interessenter og udformning af handleplan
 • Isbjerget – Hvad stikker under?
  Øvelse i at bruge metaforer til at understøtte de vanskelige og personlige dialoger i teamet
 • Ja og ...
  Øvelsen træner aktiv lytning og anerkendende kommunikation. Fremmer idegenerering og kvalificering
 • Kompetencejagt på skrå
  En øvelse der dels synliggør ”skjulte kompetencer” og dels hjælper teamet til en dialog om både kompetencer og præferencer
 • Konflikttrappen
  Øvelsen er rollespilsinspireret og synliggør balancen mellem den konstruktive uenighed og den ødelæggende konflikt
 • Organization in the mind – Tegning som redskab
  En øvelse hvor teammedlemmer tegner teamets opgave, som de forstår den. Via tolkninger af hinandens tegninger opstår ny viden og fælles grundlag
 • Procespilen
  Et værktøj til grafisk at arbejde med at strukturere og skabe en strategisk handleplan i fællesskab
 • Interview med reflekterende team
  Øvelse som skaber en tryg, konstruktiv og udviklende ramme for teamets diskussion af ledelsesrollen
 • SWOT
  Øvelsen skaber overblik over teamets styrker og svagheder og sætte fokus på, hvordan teamet kan bruge hinandens fagligheder til fordel for opgaveløsningen
 • Teamets leveregler
  Gennem konkrete situationer som teamet ”gennemspiller” diskuteres værdier og adfærd
 • Organisationens og teamets profil
  Øvelse i konkret samtænkning af samspillet mellem team og organisation
 • Test i teams
  Et dialogværktøj, som kan give viden om teammedlemmernes foretrukne roller i grupper og deres præferencer for bestemte opgaver, arbejdsstile og kommunikationsformer. Kræver ofte en procesleder der er certificeret i den test der anvendes
 • Tv-udsendelsen
  Øvelse i at formulere mål/drømme/visioner, som teamet gerne vil dele i organisationen
 • Twisted kompetence-bingo
  En øvelse der på en legende måde skaber ny fælles viden om teammedlemmernes kompetencer
 • Våbenskjoldet
  Øvelse der synliggør hvilke mandater og hvilke motivationer, der driver deltagerne i teamet