Teamunivers.dk er som udgangspunkt et selvhjælpsværktøj. Teamet kan i princippet udføre alle anbefalinger og procesøvelser selv. Det er Kompetencesekretariatets erfaring, at de processer som et team selv igangsætter, oftest giver mere værdi og læring end de processer, som igangsættes af en konsulent udefra.

Statslige arbejdspladser har mulighed for at få hjælp til at komme i gang med anvendelse af teamunivers.dk. Der er forskellige muligheder, og det er gratis.

 

  • Kompetencesekretariatet kommer gerne ud på statslige arbejdspladser og drøfter anvendelsesmulighederne af teamunivers.dk med procesfacilitatorer/teamledere/HR. Kompetencesekretariatet laver gerne workshops for flere procesfacilitatorer/teamledere/HR i samme organisation.
  • Kompetencesekretariatet faciliterer også gerne en proces med anvendelse af temperaturmålingen og udvalgte procesværktøjer.
  • Kontakt os gerne på telefon: 33 18 69 69 eller mail: info@kompetenceudvikling.dk